Fivio Foreign, The Kid Laroi "Paris to Tokyo" (Chris Villa, dir.)